sioworl

Medisch lasercentrum


Naast het "smeren" hebben de tranen ook een afweerfunctie en voeren ze viezigheid. Bij een verstopt systeem gaat dit niet en kunnen ziektekiemen een ontsteking veroorzaken. Samengevat spelen dus de volgende factoren een rol bij de afvoer van tranen: de verdamping, de pompfunctie van de oogleden (het transport) en het afvoersysteem (traankanaal). Opbouw van de traanfilm, de traanfilm is een dun laagje vocht dat over het voorste deel van het oog ligt (hoornvlies en slijmvlies). Het is nodig om een optimale gezichtsscherpte te krijgen (een glad oppervlak waarin de lichtstralen optimaal worden gebroken). De traanfilm houdt het oog vochtig (smering) en beschermt het oog tegen infecties, buitenlucht, vuil etc. Bij elke knipperslag (na 20-30 seconden) wordt de traanfilm in een dun laagje gelijkmatig verdeeld over het oog.

en monden vervolgens uit in de traanzak (4). Vanaf de traanzak loopt, door het bot van de neus, een dikker kanaal(neustraankanaal of ductus nasolacrimalis (nr 5) dat in de neus uitmondt (6). De tranen lopen niet zomaar in de traanwegen, ze worden erin gepompt. Deze pomp wordt aangedreven door de knipperbeweging van de oogleden. Het traanvocht wordt als het ware door de oogleden naar de traanpunten gepompt. De oogleden (waarin een kringspier loopt) spelen dus een belangrijke rol bij het transport van de tranen naar het afvoersysteem. Daarnaast verdwijnt ongeveer 10-20 van de tranen door verdamping. De meeste tranen worden actief afgevoerd door de pompfunctie van de oogleden (de kringspier in de oogleden ofwel de orbicularisspier genoemd). Dit verklaart waarom men moet snuiten na huilen. Hoewel de tranen ook verdampen aan de buitenlucht, worden ze met name afgevoerd via het traanwegsysteem.

Voordat we hierop verder ingaan, is het zinvol om eerst iets te weten over de traanwegen en het traanafvoersysteem. De aanmaak van tranen (traanproductie de normale tranen worden met name geproduceerd door de kleine klieren van het slijmvlies van het oog (het witte deel). Dit wordt de basale secretie genoemd. . de normale tranen worden met name geproduceerd door de kleine klieren van het slijmvlies van het oog (het witte deel). Dit wordt de basale secretie genoemd. De traanklier, gelegen onder het bovenooglid (nr 1 reageert bij emotie of oogirritatie en produceert dan mér traanvocht. Dit worden reflex-tranen genoemd. De ene persoon traant veel makkelijker dan de andere. De traanklier produceert. extra tranen als er andere factoren aanwezig zijn die de traanklier aanzetten tot het produceren van extra tranen. Vooraanzicht van het gelaat: 1 traanklier (glandula lacrimalis) gele 2 traanpunt (puntum what's lacrimalis) 3 traankanaaltjes (canaliculus lacrimalis) 4 traanzak (saccus lacrimalis) 5 neustraankanaal (ductus nasolacrimalis) 6 neus.

Laserbehandeling bij staaroperaties (cataract


Inhoudsopgave: Inleiding, opbouw van de traanfilm, de aanmaak van tranen (traanproductie de afvoer van tranen. Oorzaken van een tranend oog te hoge traanproductie: reflextranen en pseudotranen (neptranen) een functiestoornis van de traanpomp afwijkingen van het traanafvoersysteem, onderzoek, behandeling te veel traanproductie een functiestoornis van de traanpomp afwijkingen van het traanafvoersysteem verwijden van de traanpunt correctie van een afstaande traanpunt sondage. Tranend oog bij kinderen zie folder tranende ogen bij kinderen, inleiding, iedereen heeft weleens last van tranende ogen, bijv. . bij het buiten lopen met harde wind of wanneer er een zandkorrel in het oog waait. . In dat geval ontstaan tranen als gevolg van een tijdelijke overproductie van traanvocht doordat de traanklier aanbieding reflexmatig tot overproductie wordt aangezet. . Wanneer de ogen chronisch tranen, gaat het voor de patiënt een probleem opleveren. Er kunnen verschillende oorzaken zijn van een tranend oog. De meest voorkomende oorzaak van een tranend oog is, bijzonder genoeg, een droog oog (dit wordt later uitvoerig uitgelegd).

Kristin Smet Praktijk aalter


Vaatafsluitingen (5-10) na een afsluiting (trombose) van een bloedvat van het netvlies krijgt het netvlies te weinig bloed of zuurstof (zie folder bloedvat afsluiting ). Het netvlies kan dan, net zoals bij suikerziekte, nieuwe bloedvaatjes gaan aanmaken. Deze  nieuwe bloedvaatjes, neovascularisaties genoemd, zijn van slechte kwaliteit en kunnen gaan bloeden. Soms is laserbehandeling noodzakelijk om de nieuwe bloedvaatjes te  behandelen of om juist te voorkómen dat deze bloedvaatjes ontstaan. Indien dit niet afdoende behandeld wordt, kan een glasvochtbloeding ontstaan. Overige afwijkingen (5) Er zijn ook zeldzamere oogziekten waarbij bloedvatnieuwvorming (neovascularisaties) optreedt. Bij de natte vorm van netvliesslijtage ( exsudatieve maculadegeneratie amd ) kan ook een bloeding ontstaan in het netvlies zelf of in de glasvochtruimte. Ook kunnen ongevallen (bal tegen oog etc) een bloeding veroorzaken (zie folder oogletsels ).

Het glasvocht krimpt iets, trekt zich geleidelijk terug van reduce het netvlies en laat op een gegeven moment los van het netvlies. Dit heet een achterste glasvochtloslating. Dit gebeurt meestal vrij acuut en de meeste mensen zien dan troebelingen in het beeld drijven (spinneweb, stipjes, sliertjes, vlekken) en soms zien ze lichtflitsen. Licentie, soms knapt er bij een achterste glasvochtloslating een bloedvat en stroomt de glasvochtruimte vol met bloed. Bij een achterste glasvochtloslating kan ook een netvliesscheur ontstaan. Wanneer er dan een bloedvat over zo'n netvliesscheur heen loopt, kan deze gaan bloeden. Indien een glasvochtbloeding aanwezig is bij presentatie, dan blijkt in 67 minstens 1 netvliesscheur aanwezig te zijn, meestal in het bovenste deel van het netvlies gelegen.

Voor meer informatie, zie folder vlekken, troebelingen, flitsen. Netvliesloslating (ablatio retinae) (5-10 bergman wanneer er eenmaal een netvliesscheur ontstaan is, kan er vloeistof uit de glasvochtruimte door de netvliesscheur onder het netvlies komen. Dit heet een netvliesloslating (zie folder ablatio retinae ). De bloeding kan ontstaan zijn tijdens de achterste glasvochtloslating, tijdens het ontstaan van de scheur of bij de netvliesloslating. Bij ongeveer 5-10 van de patiënten met een glasvochtbloeding blijkt er sprake te zijn van een netvliesloslating.

13 Amazing Benefits Of Drinking Lemon Water

Bij volwassenen zijn de meest voorkomende oorzaken van bloedingen (de geschatte frequentie staat tussen haakjes vermeld. Suikerziekte (40-50 indien het netvlies te weinig zuurstof of make bloed krijgt, ontstaan er nieuwe bloedvaatjes (neovascularisaties genoemd). Deze nieuwe bloedvaatjes ontstaan niet in het netvlies zelf maar groeien tussen het netvlies en curls het glasvocht. Deze nieuwe bloedvaatjes zijn erg broos en slecht van kwaliteit en kunnen gemakkelijk bloedingen in het netvlies en glasvocht veroorzaken. Dit stadium van suikerziekte wordt "proliferatieve diabetische retinopathie" genoemd ( zie folder diabetes ). Meestal is de patiënt bij de oogarts al bekend met suikerziekte waardoor de diagnose kan worden vermoed. Ongeveer 40-50 van de glasvochtbloedingen zijn het gevolg van suikerziekte. Achterste glasvochtloslating met of zonder een netvliesscheur (25-40). Aanvankelijk zit het glasvocht vast aan het netvlies, maar met het ouder worden, verandert de samenstelling van het glasvocht.

10 tips voor een droge huid

Indien het bloed in de gelei zelf zit (voorin de glasvochtruimte wordt gesproken van een intragel bloeding. Retrogel bloeding of subhyaloidale bloeding. Indien het bloed achterin de glasvochtruimte zit (achter de achterste glasvochtmembraan wordt gesproken van een retrogel bloeding. links: een echo van een bloeding achterin de glasvochtruimte (retrogel bloeding) - rechts: idem, oct scan (netvliesscan) bij de gele vlek retrogel bloeding, oorzaken. Er zijn vele oorzaken van een glasvochtbloeding mogelijk. Meestal wordt de oorzaak pas gevonden als de bloeding opgehelderd is of als het bloed operatief verwijderd. De aandoeningen die hebben geleid tot een glasvochtbloeding worden elders uitvoerig besproken (zie bijbehorende folders en op de website). Soms wordt er helemaal liquid geen oorzaak gevonden.

Tegen een lichte (witte) achtergrond zijn de vlekjes vaak duidelijker. Deze troebelingen worden mouches volantes genoemd (zie website bij troebelingen/ vlekken / flitsen ). Wat is een glasvochtbloeding, bij een glasvochtbloeding loopt er bloed in het glasvocht waardoor het zicht (de visus) snel kan verminderen (een acute visusdaling). Doordat er bloed in het oog zit, kan de patiënt niet goed naar buiten kijken en de oogarts kan, omgekeerd, niet goed meer in het oog kijken. Het normale oogonderzoek is dus niet meer mogelijk. Een voorbeeld van een glasvochtbloeding (de oogzenuw en bloedvaten schemeren door oslo subhyaloidale bloeding. Alle structuren achter het bloed in het glasvochtruimte, zoals het netvlies, het vaatvlies en de oogzenuw, kunnen niet meer in detail beoordeeld worden. Om toch enige indruk te krijgen van deze structuren, wordt een echo (B-scan) verricht (zie website folder. Localisatie, de bloeding kan op diverse plaatsen zitten, bijvoorbeeld: Intragel bloeding.

2018 Social Media image sizes Cheat Sheet

Inhoudsopgave: Het glasvocht, wat is een glasvochtbloeding, oorzaken suikerziekte achterste glasvochtloslating met of zonder een netvliesscheur netvliesloslating (ablatio retinae) overige afwijkingen vaatafsluitingen. Behandeling, prognose/ verwachting, het glasvocht, het glasvocht (het glasachtig lichaam) is een gelei die het grootste gedeelte van het oog opvult en zich bevindt achter de ooglens. Normaal glasvocht laat lichtstralen ongehinderd door naar het netvlies. Het netvlies (de retina) is het binnenste laagje van het oog en registreert de beelden. Wanneer er troebelingen in het gezichtsveld zitten, kunnen deze worden waargenomen. Niet altijd vallen deze troebelingen in het glasvocht. De troebelingen werpen een schaduw op het netvlies, die in allerlei vormen kan skin worden waargenomen: puntjes, cirkels, slierten, spinnewebben etc. De troebelingen bewegen mee met de oogbewegingen en bewegen vaak nog na als het oog stil staat.

Medisch lasercentrum
Rated 4/5 based on 867 reviews